Přípojka

Víte, jaké jsou podmínky uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod pomocí kanalizační přípojka uzavřené s provozovatelem veřejné kanalizace? Jsou to tyto podmínky: žadatel o připojení na veřejnou kanalizaci musí splňovat technické podmínky týkající se zejména místa a způsobu připojení pomocí kanalizační přípojka na veřejnou kanalizaci a kapacita veřejné kanalizace to musí umožňovat.

Kanalizační přípojku svěřte nám!

Nemusíte umět a rozumět všemu! V tomto oboru včetně vodovodních a kanalizačních přípojek jsme jedničkou my!