Renovace přípojek potrubí na odpad

Při renovacích přípojek potrubí na odpad postupujeme moderní a účinnou metodou, a to sanací dlouhou vložkou. Oprava kanalizace Praha volí tuto účelnou a účinnou metodu. Jedná se o bez výkopovou opravu. Jde o lineární sanaci celého úseku, a to většinou od jedné šachty ke druhé. Při této renovaci používáme vysoce flexibilního samonosného rukávce s tloušťkou 1,5 až 4,5 milimetrů.

Renovace prasklin a netěsných spojů v potrubí

Při sanaci dlouhou vložkou se používá flexibilní samonosný rukávec. Tak se renovují praskliny nebo netěsné spoje. Tato renovace je pro odborníky rychlá, nenáročná na místo a zejména není nutné provádět žádné výkopové práce. Důležitou podmínkou je jeho vyčištění a zmonitorování kanalizační kamerou. Bez této techniky se opravy kanalizace Praha neobejdou.